W dniu dzisiejszym chciałabym przybliżyć problematykę sytuacji, w której staliśmy się ofiarą wypadku drogowego. Jak należy postąpić w sytuacji kolizji drogowej? Jakie powinniśmy podjąć kroki, w jaki sposób zabezpieczyć roszczenia, jakie wynikają z takiego zdarzenia? W pierwszej kolejności chciałabym zwrócić szczególną uwagę państwa na to, aby zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników takiej kolizji drogowej. Jest to kwestia najważniejsza i priorytetowa w tym momencie. Następnie należy ustalić osoby poszkodowane, ewentualnie wezwać oczywiście policję, pogotowie, straż pożarną, w zależności od tego, jak straszna jest sytuacja, która nas dotknęła.

W tym momencie następnym elementem, który należy wykonać w sytuacji kolizji drogowej, jest ustalenie sprawcy. Tak naprawdę wypadku drogowego i należy się wówczas zastanowić nad tym, czy obecność policji jest, czy można sobie poradzić, sporządzając oświadczenie o wypadku, które powinien sporządzić, oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie związane z oświadczeniem, nie należy go z pewnością sporządzać w momencie, kiedy mamy wątpliwości co do sprawcy wypadku, i w takich sytuacjach powinniśmy wezwać na miejscę zdarzenia policję, która tak naprawdę wykona całą niezbędną pracę do sytuacji związanej z komunikacją z ubezpieczycielem i ustaleniem sprawcy wypadku.

Policję też należy wezwać w momencie, kiedy mamy istotne wątpliwości co do stanu poczytalności bądź w ogóle stanu trzeźwości sprawcy wypadku. Kolejne istotnym elementem, kiedy należy wezwać policję, są też znaczne uszkodzenia naszego mienia. Wątpliwości związane z osobą, która spowodowała wypadek drogowy. Natomiast też pamiętać należy o tym, że policja powinna być wezwana też w momencie, kiedy posiadamy auto w leasingu, co niejednokrotnie się nam zdarza, jak również w sytuacji, kiedy osobą odpowiedzialną za kolizję drogową jest cudzoziemiec. W tych wymienionych przeze mnie elementach i sytuacja obecność policji jest obowiązkowa.

I nie zalecałaby absolutnie sporządzania oświadczenia sprawcy wypadku, dlatego że takie oświadczenie niestety będzie powodowało liczne komplikacje na drodze do uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Daje to bowiem dużą dozę dowolności i oceny sytuacji drogowej, a przecież wiadomym nam wszystkim jest to, że firmy ubezpieczeniowe niestety dążą do tego, żeby minimalizować te kwoty, i tak naprawdę on sobie poszkodowanej wypłacać jak najmniejsze świadczenia z tytułu takich zdarzeń.

W momencie, kiedy pojawiają się właśnie wątpliwości co do osoby odpowiedzialnej za zdarzenie drogowe, wątpliwości co do poczytalności sprawcy wypadku, co do jego stanu trzeźwości bądź pozostawania pod wpływem innych środków odurzających, wtedy samo oświadczenie nie wystarcza. Dowodem tak naprawdę niezbitem jest oświadczenie sporządzone przez policję, tak zwanej formie notatki policyjnej. Miejmy na uwadze to, że jeżeli faktycznie osoba winna spowodowania kolizji drogowej była pod wpływem alkoholu, pod wpływem środków odurzających, bądź w innym stanie wyłączającym jej świadomość, to mamy niezbity dowód w postaci notatek policyjnych. Mamy możliwość później przesłuchiwania w toku procesu sądowego policjantów, którzy uczestniczyli drogowym i odnotowywali wszystkie istotne elementy.

W innych przypadkach przeze mnie niewymienionych, jak najbardziej możemy się zgodzić na to, aby tej policji nie wzywać i sporządzić oświadczenie sprawcy wypadku, o tym, że z jego winy do takiego wypadku doszło. Sprawdź co powinno zawierać takie oświadczenie sprawcy wypadku, aby nie budziło ono niczyich wątpliwości.

Serdecznie zapraszam na swój kanał YT.