Oferta prawna i outsourcing usług prawnych

Kancelaria adwokacka specjalizuje się w wielu dziedzinach. Oferujemy też stałe wsparcie prawne dla przedsiębiorców.

Prawo cywilne

 • Odszkodowanie, zadośćuczynienie za szkody osobowe i majątkowe
 • Zasiedzenie
 • Zniesienie współwłasności
 • Dochodzenie nieuregulowanych należności
 • Spadki – stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek

Prawo karne

 • Reprezentacja pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych od postępowania przygotowawczego do prawomocnego zakończenia sprawy

Prawo rodzinne

 • Rozwód i separacja
 • Władza rodzicielska
 • Alimenty
 • Kontakt z dzieckiem
 • Podział majątku wspólnego
 • Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Postępowanie egzekucyjne

 • Reprezentowanie wierzyciela lub dłużnika w postępowaniu przed komornikiem sądowym
 • Powództwa przeciwegzekucyjne

Prawo gospodarcze

 • Obsługa prawna przedsiębiorców na podstawie umowy zlecenia bądź stałej współpracy
 • Obsługa prawna organizacji społecznych

Odszkodowania komunikacyjne i powypadkowe OC/AC

Dochodzenie odszkodowań