Obsługa prawna firm i Outsourcing usług prawnych na terenie Białegostoku i województwa Podlaskiego

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elizy Korsak zapewnia kompleksową obsługę prawną firm oraz outsourcing usług prawnych. Świadczona przez nas pomoc jest kierowana do każdego rodzaju przedsiębiorstw – od jednoosobowej działalności gospodarczej i małych lokalnych przedsiębiorstw po średnie i duże firmy oraz korporacje. Oferujemy całościową, stałą obsługę prawną oraz konsultacje doraźne. Stawiamy na profesjonalną, konsekwentnie prowadzoną i ukierunkowaną na skuteczne rozwiązywanie problemów wsparcie prawne przedsiębiorstw. Dbamy, aby wybrane przez Ciebie rozwiązanie było najlepsze dla Twojej firmy.

Wezwania do zapłaty i windykacji wierzytelności

Wiemy, że dla przedsiębiorcy samo wszczęcie postępowania windykacyjnego nie wystarczy – liczy się odzyskanie długu. Dzięki pomocy Kancelarii uzyskają Państwo efektywne rozwiązanie sprawy.

Oferujemy wsparcie prawne w czynnościach związanych z:

 • odzyskaniem należności
 • zabezpieczeniem wierzytelności
 • reprezentacją w kontaktach z dłużnikami, sądami oraz organami administracyjnymi i egzekucyjnymi
 • przygotowywaniem umów
 • weryfikacją wypłacalności kontrahentów
 • windykacją karną.

Reprezentacja klienta lub spółki w kontaktach z dłużnikami, sądami, organami administracji i organami egzekucyjnymi

Dla przedsiębiorców procedury administracyjne często jawią się jako długie, skomplikowane i problematyczne procesy. W sytuacjach wymagających wykonania szeregu czynności prawnych mogą oni czuć się przytłoczeni spoczywającymi na nich obowiązkami formalnymi.

Kancelaria oferuje przedsiębiorcom pomoc prawną i reprezentację w toku całego postępowania. Zapewniamy zastępstwo przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej, a także sporządzanie wniosków, zażaleń oraz innych wystąpień w imieniu Klienta. Usługa oparta jest na podstawowej zasadzie wzajemnego zaufania. Gwarantujemy prawidłowość przebiegu procesu, skuteczność działań w zakresie dostosowanym do Państwa oczekiwań oraz podejmowanie czynności zgodnych z prawem, przynoszących korzyść Klientowi.

Udział adwokata w negocjacjach

Właściwie przeprowadzony proces negocjacyjny pomaga uzyskać korzystne warunki kontraktu z kontrahentem. Dzięki profesjonalnemu wsparciu merytorycznemu naszej Kancelarii, Klient jest w stanie osiągnąć zyskowne rozwiązanie umowy. Udział adwokata w negocjacjach pozwala szybko i skutecznie zakończyć pertraktacje oraz minimalizuje ryzyko podjęcia błędnej decyzji.

Nadrzędnym celem negocjacji z udziałem adwokata jest zabezpieczenie interesu Klienta poprzez uzyskanie najkorzystniejszej transakcji handlowej. W ramach usługi oferujemy aktywne wsparcie, bezpośrednie przeprowadzanie rozmów negocjacyjnych, analizę projektu, przeredagowanie umowy negocjacyjnej oraz finalizację kontraktu.

Windykacja długów

W zakresie naszej działalności negocjacyjnej, świadczymy również usługi z zakresu wsparcia procesu windykacyjnego. Gwarantujemy kompetentną i efektywną obsługę, której celem jest zapewnienie terminowego wpływu należności oraz zachowanie dobrych relacji z dłużnikami. Podczas przeprowadzania procesu windykacyjnego skupiamy się przede wszystkim na dobru Klienta oraz zgodności postępowania z prawem. Dokładnie analizujemy każdą sprawę, pomagamy w przygotowaniu wezwania do zapłaty i skutecznie egzekwujemy należności od dłużnika.

Kancelaria Prawna kieruje swoją ofertę do klientów biznesowych

Nasza oferta kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw jest skierowana również do klientów biznesowych. Świadczymy pomoc prawną jednoosobowym działalnościom gospodarczym, mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom sektora prywatnego oraz korporacjom. Ponadto obsługujemy działy prawne instytucji państwowych, samorządowych oraz organizacji rządowych i pozarządowych. Dodatkowo, w ramach doraźnego wsparcia prawnego, udzielamy konsultacji merytorycznych klientom indywidualnym o potrzebach biznesowych.

Tworzenie i opiniowanie regulaminów (w tym regulaminów sklepów internetowych)

Świadczymy usługi tworzenia i opiniowania regulaminów. Ponadto, na życzenie Klienta, jesteśmy w stanie poprawić wadliwy dokument oraz przeformułować niezrozumiałe elementy treści. W naszej ofercie znajdą Państwo opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym portali i sklepów internetowych), klauzule zgody oraz wiele innych. Dbamy o to, by stworzony kodeks był klarowny, zgodny z obowiązującym prawem i korzystny dla każdej ze stron.

Polityka prywatności

W ramach usługi tworzenia i opiniowania regulaminów, zajmujemy się również opracowywaniem treści dokumentów polityki prywatności oraz RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Wdrożenie przez przedsiębiorcę polityki prywatności jest obowiązkowym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Ilekroć firma przetwarza dane osobowe (m.in. pracowników lub klientów), ma ona obowiązek przekazania osobie, której dane zostały zebrane określonego prawem zestawu informacji. Celem polityki prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich są przetwarzane dane osobowe oraz omówienie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem danych przez różne podmioty.

Porady prawne dla przedsiębiorców – także online

Kancelaria zajmuje się świadczeniem porad prawnych dla przedsiębiorców. Zajmujemy się m.in. opracowywaniem strategii prawnej firmy, interpretacją przepisów, konsultacjami związane z bieżącymi sprawami przedsiębiorstwa, opiniowaniem aktów prawnych oraz pomocą w przygotowywaniu wniosków i sporządzaniu dokumentacji. Udzielamy również wskazówek dotyczących wdrażania procedur, sporządzania regulaminów oraz organizacji prawnej w miejscu pracy. Przeprowadzane porady odbywają się w kameralnej atmosferze, z poszanowaniem tajemnicy zawodowej.

Sporządzanie umów spółek przez adwokata. Pomoc przy zakładaniu i likwidacji spółki

Pomoc doświadczonego adwokata ułatwia i przyspiesza procedurę rejestracji spółki w KRS. W naszej ofercie znajdą Państwo usługę kompleksowego doradztwa z zakresu spółek handlowych. Zajmujemy się sporządzaniem umów spółek oraz przeprowadzaniem procesów zakładania i likwidacji przedsiębiorstw. W zakres naszych usług wchodzą zarówno czynności prowadzące do konstytuowania się spółki (np. sporządzenie umowy oraz rejestracja w KRS), jak i działania likwidacyjne – zgłoszenie likwidacji do Sądu Rejestrowego, zakończenie bieżących interesów oraz pomoc przy podziale majątku.

Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Z prowadzeniem spółki bezpośrednio wiąże się obowiązek dopełniania formalności rejestracyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obligatoryjnemu spisowi w KRS podlegają wszelkie zmiany w sferze działania spółki – w tym modyfikacja nazwy, relokacja firmy, wymiana członków zarządu bądź przyjmowanie nowych wspólników.

W ramach rejestracji zmian w KRS oferujemy:

 • opracowanie projektu umowy spółki
 • przygotowanie odpowiednich dokumentów
 • sporządzenie wniosków i formularzy do KRS
 • złożenie wniosków we właściwym organie rejestrowym
 • przeprowadzenie procedury związanej z wykreśleniem spółki z KRS
 • rejestrację w KRS zmian dotyczących aktualizacji informacji na temat przedsiębiorstwa – m.in. przekształcenia nazwy i relokacji siedziby firmy
 • wypełnienie formalności obejmujących modyfikację składu przedsiębiorstwa – zmianę wspólników, zarządu, rady nadzorczej itd.

Przekształcanie, podział i dziedziczenie spółek

Zapewniamy Klientom pełne wsparcie w procesie przekształcania spółek we wszystkich możliwych konfiguracjach. Świadczymy skuteczną pomoc prawną przy czynnościach związanych z przekształceniem spółki – w tym przy podziale oraz dziedziczeniu. Gromadzona przez nas dokumentacja spółki zawsze odpowiada obowiązującym przepisom prawa. Naszym celem jest zapewnienie profesjonalnej i kompleksowej usługi, dzięki której Państwa udział w procesie zostanie ograniczony do niezbędnego minimum – wszystkimi formalnościami zajmie się Kancelaria.

Dlaczego warto zlecić przygotowanie umów dla adwokata?

Dlaczego warto zlecić przygotowanie umów dla adwokata?

Prowadzenie firmy nieodłącznie wiąże się z zawieraniem różnorodnych umów. Należą do nich m.in. umowy spółki prawa handlowego, najmu lub dzierżawy nieruchomości oraz kontrakty z kontrahentami o stałą działalność gospodarczą (umowy ramowych sprzedaży towarów, o stałe świadczenie usług, agencyjne, itp.). Niektóre z tych dokumentów należy skonsultować z prawnikiem, gdyż niewłaściwie zrozumiane bądź skonstruowane mogą nieść ze sobą poważne konsekwencje.

Kompetentny prawnik pomoże przygotować umowę dopasowaną do indywidualnych potrzeb każdej ze stron kontraktu. Dokument będzie zabezpieczać interesy przedsiębiorców oraz przynosić korzyści firmie. Radca pomoże uniknąć niejasności, niesprawiedliwych kar i dodatkowych opłat w umowie. Ponadto przeprowadzi proces negocjacji w naszym imieniu oraz skonfrontuje zawartość umowy ze stanem faktycznym.

Warto pamiętać, że przedsiębiorca nie ma obowiązku podpisywania umowy w chwili jej otrzymania. Każdy dokument ma określony czas na zastanowienie się nad korzystnością warunków w niej zawartych.

Sporządzanie pism do sądów, instytucji i organów administracji

Właściwie sporządzone pisma prawne decydują o pomyślnym przebiegu procesu. Bez względu na rodzaj przygotowanego dokumentu, musi on odpowiadać wymogom formalnym oraz zawierać określone elementy takie jak oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku, podpisy i wymienienie załączników. Dla niewprawionych w przepisach prawa przedsiębiorców przygotowanie oficjalnych pism może stanowić problem, dlatego warto zlecić ich skonstruowanie doświadczonym prawnikom.

Kancelaria Adwokat Elizy Korsak zapewnia indywidualne i kompetentne podejście do każdego postępowania, szybkie rozstrzygnięcie sprawy oraz profesjonalne dopełnienie wymaganych formalności. Zajmujemy się opracowywaniem pism do sądów, instytucji oraz organów administracyjnych. W zakres naszych kompetencji wchodzi sporządzenie m.in. wniosków, skarg, apelacji oraz wszelkich pism urzędowych z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, handlowego, komorniczego i pracowniczego. Przeprowadzamy roszczenia odszkodowawcze i weryfikujemy wszelkie pisma związane z Urzędem Skarbowym.

Informowanie na bieżąco o zmianach w przepisach prawa

Wierzymy, że zgodnie z zasadą „ignorantia iuris nocet” (nieznajomość prawa szkodzi) podstawą prowadzenia działalności gospodarczej jest regularna obserwacja dynamicznie zmieniających się przepisów. Obecnie normy prawa gospodarczego w Polsce przedawniają się w zawrotnym tempie i zastępują je nowe, często skomplikowane i trudne w interpretacji, rozporządzenia. Z tego powodu nasza kancelaria efektywnie śledzi wszystkie zmiany zachodzące w prawie polskim i światowym, a o wszelkich modyfikacjach prawnych informuje naszych klientów natychmiastowo.

Doradztwo prawne w firmie i obsługa podmiotów gospodarczych – modele współpracy

Kancelaria oferuje pełną elastyczność w wyborze formy współpracy. Konkretny model współpracy określany jest na podstawie indywidualnych potrzeb Klienta oraz wielkości przedsiębiorstwa. Jesteśmy otwarci zarówno na trwałą współpracę, jak i realizację pojedynczych zleceń. Oferujemy stałą obsługę prawną, doraźną pomoc oraz wsparcie określonych projektów biznesowych. Usługi świadczymy stacjonarnie i zdalnie.

Modele współpracy

Stała obsługa prawna
 • trwała współpraca między kancelarią a firmą
 • pozwala na osiągnięcie najwyższej efektywności oferowanego doradztwa
 • obejmuje wszystkie lub część usług wchodzących w skład obsługi prawnej firm
 • wynagrodzenie jest realizowane w formie stałego ryczałtu
Doraźne wsparcie prawne
 • współpraca na zasadzie zleceń
 • stawka godzinowa
 • obejmuje konsultacje oraz prowadzenie pojedynczych spraw
 • wynagrodzenie jest należne Kancelarii dopiero po zrealizowaniu zlecenia prawnego
Model hybrydowy
 • łączy oba modele w różnym stopniu
 • przy stałej współpracy na określonych zasadach, każda nadprogramowa sprawa jest liczona dodatkowo
 • możliwa trwała współpraca w modelu ad hoc

Odszkodowania komunikacyjne i powypadkowe OC/AC

Dochodzenie odszkodowań