Dzisiaj opowiem w jaki sposób należy wykorzystać to oświadczenie sprawcy wypadku i jak zgłosić szkodę jakiej doznaliśmy w wypadku firmie ubezpieczeniowej, w której sprawca posiadał polisę OC. Takiego zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie formy dzisiaj są wielorakie. Możemy zrobić to osobiście w firmie ubezpieczeniowej, telefonicznie bądź mailowo. Do takiego zgłodzenia przede wszystkim należy przygotować własne dane osobowe. Przygotować treść oświadczenia sprawcy wypadku albowiem w firmie ubezpieczeniowej będą wymagać od Państwa wszelkich danych sprawcy wypadku, naszych danych, danych świadków jak również danych pojazdów, które uczestniczyły w kolizji drogowej. Przede wszystkim niezbędny będzie numer OC polisy sprawcy. Jak również danych pojazdu, którym kierował w momencie zdarzenia drogowego.

Jeżeli nie sporządzaliśmy oświadczenia o wypadku, a na miejscu była policja wtedy trzeba zadbać o to aby mieć dane komisariatu policji i jednostki policji, która przybyła na miejsce zdarzenia. My takiej notatki od policji uczestniczącej w miejscu zdarzenia nie uzyskamy. Nie jest to natomiast żadnym problemem dlatego, że firma ubezpieczeniowa zwróci się bezpośrednio o wydanie takiej notatki i stamtąd będzie posiadała wszelkie niezbędne dane jakie będą potrzebne do zlikwidowania szkody jakiej doznaliśmy.

Natomiast jeżeli chodzi o sam proces zgłaszania szkody w momencie, w którym posługujemy się oświadczeniem sprawcy wypadku to będzie potrzebne również zeskanowanie takiego oświadczenie ubezpieczycielowi i przesłanie go mailem ewentualnie osobiste wręczenie. Bezpośrednio też likwidator szkody będzie nas pytał o opis wszelkich uszkodzeń, nie tylko tych majątkowy, ale też osobistych jeżeli takie szkody miały miejsce.

Czym jest szkoda majątkowa? Jeszcze raz zwrócę Państwa uwagę. Szkodą majątkową będzie przede wszystkim uszkodzenie naszego pojazdu i ich zakres oraz ich szczegółowy opis. Czyli to co mieliśmy zawrzeć w oświadczeniu sprawcy wypadku. Jak również elementów ruchomych, które mogły być w naszym pojeździe.

Natomiast jeżeli chodzi o szkody osobowe one nie zawsze od razu występują. Niemniej jednak jeżeli byliśmy ofiarą poważnego wypadku drogowego to już na wstępie można powiedzieć jakie jednostki medyczne udzielały nam pomocy, gdzie uzyskaliśmy taką pomoc po to żeby firma ubezpieczeniowa mogła się zwrócić o niezbędne informacje. Jeżeli chodzi o szkodę osobową opiszę to w kolejnych artykułach, ale na pewno trzeba zwrócić uwagę na to żeby zbierać dokumentację medyczną, móc przedstawić ubezpieczycielowi miejsca wizyt lekarskich, które się odbywały.

Nie ma też problemu, bo szkody osobowe mogą być bardzo rozciągnięte w czasie i wówczas taką szkodę osobową możemy sobie uzupełniać w czasie w zależności od tego jak długo ten proces leczenia będzie trwał.

Co dzieje się w sytuacji kiedy zgłosiliśmy szkodę i to tą w szczególności majątkową? Wówczas ubezpieczyciel poinformuję Państwa o tym, że zgłosi się rzeczoznawca po to żeby dokonać oceny uszkodzeń. Jest to czas bardzo krótki, bo z reguły do tygodnia. Ze strony ubezpieczyciela pojawi się rzeczoznawca i nie należałoby dokonywać żadnych napraw chyba, że są one bardzo konieczne. Ze swojego doświadczenia tego Państwu nie zalecam. Jeżeli już przytrafi się taka sytuacja to warto zadbać o to żeby dokonać prywatnej wyceny uszkodzeń takiego pojazdu i zabezpieczyć to również innymi środkami dowodowymi, też w postaci dokumentacji fotograficznej, która powinna być bardzo szczegółowa.

W momencie kiedy odwiedził już Państwa rzeczoznawca ze strony firmy ubezpieczeniowej on dokona kalkulacji naprawy takiego pojazdu. W sposób szczegółowy opisze i sfotografuje uszkodzenia jakie wystąpiły w Państwa pojeździe, którym się poruszaliście.

Jak wygląda dalsza sytuacja? Wówczas kiedy taka kalkulacja naprawy zostanie sporządzona zostanie ona Państwu przesłana. I są wtedy dwie możliwości, z tą kalkulacją się Państwo zgodzą, bądź też nie. Moja praktyka zawodowa wskazuje na to, że wielokrotnie koszty naprawy są zaniżane i to w sposób bardzo mocny.

W jaki sposób i jak możecie sobie Państwo z tym poradzić? Mianowicie należy się od takiej kalkulacji odwołać. Jednocześnie firma ubezpieczeniowa wraz z przesłaniem takiej kalkulacji najpewniej przesyła Państwu również propozycje rozpatrzenia tej szkody majątkowej i wskaże kwotę jaką jest gotowa Państwu przelać. Zawsze przyjmujmy pieniądze jakie ubezpieczyciel proponuje w ramach zrekompensowania nam tej szkody, ale zwracam i uczulam Państwa uwagę na to aby nie podpisywać oświadczeń co do sytuacji, w której ta kwota, z którą nie do końca się zgadzamy aby wyczerpywała ona wszelkie wasze roszczenia związane z tą szkodą wobec ubezpieczyciela. Jeżeli Państwo podpiszą takie oświadczenie niestety możliwości odwoływania od takich oświadczeń woli są znacznie utrudnione, aczkolwiek nie niemożliwe.

Po momencie kiedy uzyskaliśmy decyzję o przyznaniu Państwu odszkodowania nawet w momencie kiedy ono nie spełnia Państwa wszystkich oczekiwań finansowych i nie w pełni rekompensuje szkodę jakiej doznaliście nie ma z tym żadnego problemu. Właśnie postępowanie reklamacyjne w postaci tego, że sporządzają Państwo odwołanie od takiej decyzji, ewentualnie posiłkują się tym aby przesłać też swoją prywatną wycenę sporządzoną przez innego rzeczoznawcę daj możliwość dochodzenia dalszych roszczeń. Niestety praktyka wskazuje na to, że po takim postępowaniu reklamacyjnym ubezpieczyciele niezbyt chętnie cokolwiek dopłacają. Nie należy się absolutnie tym martwić, bo wtedy przysługuję Państwu droga sądowa, w której ja służę pomocą. W związku z tym serdecznie Państwa zapraszam do kontaktu.

Serdecznie zapraszam na swój kanał YT.