Jak realizować kontakty z dziećmi w czasach epidemii.

Pandemia koronawirusa zdaje się wywoływać negatywne konsekwencje w każdej sferze naszego życia, zwłaszcza rodzinnego. Aktualnie często pojawia się problem w jaki sposób mają być realizowane i czy w ogóle powinny odbywać się kontakty dziecka z rodzicem, przy którym nie ustalono miejsca pobytu? Odpowiedź mogą Państwo znaleźć w poniższym artykule, który ukazał się na portalu bia24.pl Dzieci nie chodzą do placówek…

Czytaj dalej

Czym jest „siła wyższa”?

Czy w czasach pandemii brak zapisów umownych o sile wyższej pozbawia strony umowy możliwości ochrony własnych interesów? Czy istnieją inne prawne regulacje, gwarantujące równowagę stron, w tak ciężkiej dla wszystkich sytuacji? Odpowiedzi na te pytania starałam się zawrzeć w artykule opublikowanym na portalu bia24.pl Przedsiębiorcy nie mogą świadczyć swoich usług. Zamknięte są placówki edukacyjne, galerie handlowe, restauracje, salony kosmetyczne, firmy…

Czytaj dalej

Koronawirus a prowadzenie firmy.

Dnia 20 marca 2020 r. w Polsce został do odwołania wprowadzony stan epidemii. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię. Aktualnie koronawirus jest w 179 krajach. Przedsiębiorcy nie mogą świadczyć swoich usług – zamknięte są placówki edukacyjne, galerie handlowe, restauracje, salony kosmetyczne, firmy produkcyjne, księgarnie, kina, teatry.  Odwołano wydarzenia sportowe i kulturalne. Dopóki należy pozostać w domu, dopóty większość firm nie będzie…

Czytaj dalej

Jaki wpływ na odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego ma wydłużająca się naprawa naszego auta?

Odpowiedź na to pytanie została zawarta w uchwale Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 84/18 z dnia 15 lutego 2019 r. z której wynika, że Odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności za które odpowiedzialność…

Czytaj dalej

Jakie części stosować przy naprawie uszkodzonego w kolizji drogowej pojazdu mechanicznego?

Za jakie części ubezpieczyciel zwróci pieniądze? Naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej – tak stanowi zasada pełnej kompensacji wyrządzonej szkody zawarta w art. 361 kodeksu cywilnego. Dokonując naprawy uszkodzonego w czasie wypadku pojazdu mechanicznego, poszkodowanemu przysługuje wymiana uszkodzonych części na takie same, jakie posiadał wcześniej w swoim pojeździe…

Czytaj dalej

Odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego – kiedy i komu przysługuje?

Kolizja drogowa skutkuje najczęściej szkodą materialną w postaci uszkodzenia pojazdu mechanicznego. W czasie niezbędnej naprawy pojazdu osobie poszkodowanej przysługuje pojazd zastępczy. W judykaturze panowała rozbieżność co do zwrotu kosztów poniesionych na najem pojazdu zastępczego przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie sygn. akt: III CZP 05/11 rozstrzygnęła dotychczasowe wątpliwości w…

Czytaj dalej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)? Problematyka odszkodowań za szkody majątkowe i niemajątkowe stanowi znaczną część mojej pracy. Celem przybliżenia Państwu tej tematyki chcę najpierw wyjaśnić czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) – dlaczego jest obowiązkowe, jakie korzyści przynosi i kogo chroni? Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zwane ubezpieczeniem OC zostało uregulowane w…

Czytaj dalej

Postępowanie uczestników kolizji drogowej

Kontynuując wątek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) warto zwrócić uwagę na procedurę postępowania uczestników w przypadku zaistnienia kolizji drogowej. Na co należy zatem zwrócić uwagę w przypadku kolizji drogowej, aby należycie chronić interesy i prawa poszkodowanego? W przypadku kolizji drogowej należy zachować przede wszystkim szczególną ostrożność i zadbać o bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu drogowego. Uczestnicy kolizji powinni następnie…

Czytaj dalej

Przewiń do góry